Jste zde: MŠ Pohádka » Aktuality

Aktuality

Zajímá vás, co se v Pohádce chystá? Kam vyrazíme, co uvidíme a co se bude dít?

Pozvánka na schůzky rodičů

3.9.2021

Zveme jednoho zákonného zástupce bez dětí na třídní schůzku rodičů, kde budou zveřejněny další informace k letošními školního roku -

7.9. od 17 hod schůzka pro rodiče u andílků

8.9. od 17 hod schůzka pro rodiče u hastrmánků

9.9. od 17 hod schůzka pro rodiče u skřítků

14.9. od 17 hod schůzka pro rodiče u čertíků

15.9. od 17 hod schůzka pro rodiče u šmoulíků

Těšíme se na účast všech zástupců.

Termíny sběru papíru

2.9.2021

 • čtvrtek 16.9.2021
 • čtvrtek 14.10.2021
 • čtvrtek 11.11.2021
 • čtvrtek 16.12.2021

Pokud byste nevěděli, co se starým papírem, dovezte ho den předem nebo do 8 hodin určeného dne na parkoviště před jídelnou ZŠ. Paní učitelce na třídu odevzdejte téhož dne lísteček se jménem dítěte a počtem kilogramů papíru. Předem děkujeme, že výtěžkem ze sběru přispějete Pohádce na materiál pro tvoření dětí.

Informace k provozu MŠ Pohádka v novém školním roce 2021/2022

24.8.2021

Zdravíme všechny pohádkové děti i rodiče v novém školním roce! Těšíme se na vás ve středu 1.9. s mírně omezeným režimem:

- do MŠ bude povolen vstup dítěti pouze v doprovodu JEDNÉ DOSPĚLÉ osoby po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte

- dospělé osoby mají VSTUP do MŠ povolen pouze s ROUŠKOU a po DEZINFEKCI RUKOU

- pohádkové děti ani personál roušku nosit nemusí

- do MŠ se přijímá pouze dítě ZCELA ZDRAVÉ bez známek onemocnění

- v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.

Děkujeme za pochopení a doufáme v brzký návrat do starých pohádkových kolejí.

Informace k pasování

22.6.2021

Pasování předškoláků proběhne dnes dle plánu od 17 hodin na Správčickém rybníku. Drobná přeháňka nás neodradí! Těšíme se na velkou účast a doufám, že trefíte!

Informace k nástupu dětí do MŠ po návratu z ciziny

16.6.2021

Upozorňujeme rodiče pohádkových dětí i děti z cizích školek, které jsou přihlášeny k docházce do Pohádky na prázdniny, aby po návratu z ciziny postupovali dle hygienických nařízení. Po návratu ze zemí v oranžové zóně jsou povinni nahlásit se na hygieně. Po návratu ze zemí v červené zóně musí setrvat v karanténě dle aktuálního nařízení pro cestování, případně doložit negativní test. Děkujeme za ohleduplnost k ostatním a omezení rizik nákazy.

Výsledky zápisu do MŠ Pohádka na prázdniny 2021

17.6.2020

K zápisu do Pohádky na letní prázdniny byly přijaty všechny děti z oblastních školek, které doručily přihlášku ve dnech zápisu. Informace ohledně plateb byly zájemcům zaslány na udanou emailovou adresu. Prosíme včasnou platbu školného i stravného.

Sběr starého pečiva

14.6.2021

Pokud chcete přilepšit zvířátkům ze statku, doneste prosím do MŠ usušené pečivo do 25.6.2021. U vchodu bude připravená krabice. Děkujeme všem.

Výsledky zápisu do MŠ Pohádka na školní rok 2021/2022

1.6.2021

Do MŠ Pohádka se dostavilo k zápisu 90 dětí. Na 37 volných míst byly přijaty děti s těmito registračními čísly 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 54, 57, 58, 59, 63, 65, 68, 71, 76, 87, 90

Všem nepřijatým se omlouváme. Pokud neuspějí v jiné MŠ, mohou se ozvat v září, kdy budeme doplňovat uvolněná místa po dětech, které nenastoupí nebo se odstěhují.

Rodiče přijatých dětí zveme na INFORMAČNÍ SCHŮZKU ve čtvrtek 17.6.2020

Pro registrační čísla 3-30 od 16.00 v modré třídě.

Pro registrační čísla 31-90 od 17.00 v modré třídě.

Rozdělení je nutné jako opatření v době covidové!!!

Účast zákonných zástupců /bez dětí/ NUTNÁ!

Dozvíte se podrobnější informace a vyplníte další tiskopisy potřebné k docházce do MŠ. Předem děkujeme za účast všech. Předem děkujeme za účast!

Provoz o letních prázdninách - informace pro pohádkové rodiče - DŮLEŽITÉ!!!

28.5.2021

Zájemce o umístění pohádkového dítěte na prázdniny do náhradních školek, žádáme o vyplnění tabulky, se kterými vás osloví třídní učitelka. Dále musí v termínu od 1. do 10.6. doručit do příslušné MŠ vyplněnou a podepsanou žádost o vzdělávání a kopii evidenčního listu, kterou vám na požádání vytiskne také učitelka - datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo do schránky školy nebo osobně 10.6.2021 od 10 do 13 hodin. Na udanou emailovou adresu bude zasláno registrační číslo a další informace k platbám a provozu!

Na prázdninovou docházku pohádkových dětí do Pohádky stačí nahlášení ve stejné tabulce.

Provoz o letních prázdninách - informace pro rodiče z cizích školek, kteří chtějí umístit dítě v termínu od 16.7. do 6.8.2021 do Pohádky

28.5.2021

Zájemce o umístění dítěte na prázdniny do Pohádky žádáme v termínu od 1. do 10.6. doručit do MŠ Pohádka vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí na prázdniny a přihlášku ke stravování - datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo do schránky školy. Osobně lze donést přihlášku do MŠ 10.6.2021 od 10 do 13 hodin. Prosíme o vyplnění emailové adresy, na kterou bude zasláno registrační číslo a další informace k platbám a provozu! Další informace a žádosti najdete již brzy v Dokumentech k zápisu na letní prázdniny 2021.

Rozloučení s předškoláky

21.5.2021

Zveme všechny předškoláky, jejich rodiče a sourozence, kteří u nás letos končí docházku, na ROZLOUČENÍ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ v úterý 22.6.2021 od 17 hodin v dětském areálu na Správčickém rybníku /www.spravcickypisnik.cz/. Vloni se nám tato varianta, kdy jsou akce školky omezené, osvědčila, a tak se k ní letos vracíme. Mimo našeho krátkého programu je zde možnost koupání, plážových her a atrakcí pro děti, které si platí rodiče. Pohádkové děti budou mít na atrakce zvýhodněné vstupné 150 Kč na celé odpoledne. Sledujte zprávy na webu, protože v případě špatného počasí bude termín posunut!

Volná místa k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

7.5.2021

Dle aktuálního sčítání má MŠ Pohádka pro nový školní rok pouze 35 volných míst /zůstává nám hodně dětí s odkladem školní docházky/. Vzhledem k tomu, že v elektronickém předzápisu již teď evidujeme 80 žádostí, doporučujeme nespádovým dětem nahlásit se ve své spádové MŠ, kde mají větší šanci na přijetí. Těší nás velký zájem a je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem zájemcům.

Zrakový screening

5.5.2021

V úterý 25.5.2021 proběhne v Pohádce Preventivní zrakové vyšetření. Děti rok před školní docházkou a nově nastoupené děti od září mají vyšetření zdarma hrazené Elektrárnou Opatovice. Na ostatní děti se dostane příští rok. Pokud budete mít o vyšetření zájem, včas vám dáme podepsat souhlas. Po vyšetření kamerou dostane vaše dítě potvrzení do zdravotního průkazu, případně zprávu pro očního lékaře.

Sběr starého pečiva

5.5.2021

Do Pohádky zavítá 21.5.2021 opět paní chovatelka s domácími zvířátky a jejich mláďaty. Pokud chcete zvířátkům přilepšit, doneste prosím do MŠ usušené pečivo do 20.5.2021. U vchodu bude připravená krabice. Děkujeme všem.

Sběr papíru

5.5.2021

Sběr papíru proběhne v květnu v novém termínu 11.5.2021.

Otevření Pohádky

21.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 se obnovuje provoz mateřské školy pro všechny děti bez roušek a testování! Z důvodu přetrvávajících zvýšených hygienických opatření je dočasně ponechán zákaz vstupu rodičů do MŠ. Děti budou od vchodu odváděny do svých tříd personálem MŠ. prosíme tedy o batůžek s náhradním oblečením a rouškou pro případ potřeby. Všechny děti mají od 26.4. přihlášeno stravování. Pokud někdo nenastoupí, musí si stravu odhlásit v ŠJ.

Upravené informace k platbě školného

21.4.2021

Z důvodu uzavření MŠ jsou od placení školného za březen všechny děti osvobozeny.

Nepředškolní děti IZS, které v dubnu navštěvují školku, platí školné za měsíc duben v celé výši.

Kdo dosud školku nenavštěvoval má školné na duben zkráceno na 150 Kč.

V květnu a červnu je školné již v plné výši, za červenec a srpen se platí 300 Kč za každý měsíc pro všechny děti, které v září pokračují v docházce.

Rodiče, kteří nepřerušili trvalý příkaz plateb a jejichž děti budou příští rok neplatící předškoláci, žádáme o ukončení plateb 600 Kč po zaplacení května a doplacení 150 Kč za duben, abychom nemuseli vracet přeplatky.

Uzavření MŠ Pohádka o letních prázdninách

10.4.2021

MŠ Pohádka bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7 do 23.7. a od 9.8. do 20.8.. Informace k zápisu do náhradních MŠ budou zveřejněny v červnu.

Aktuální informace ke znovuotevření Pohádky

7.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 se mateřská škola otevírá pro předškolní děti a děti rodičů IZS, kteří musí do zaměstnání a doloží potvrzení od zaměstnavatele. Dle nařízení vlády budou děti dvakrát týdně testovány antigenními testy. Testování budou provádět rodiče před vstupem do MŠ. V případě negativního výsledku bude dítě odvedeno do příslušné třídy. Je možné, že to nebude kmenová třída, protože musíme dodržet nařízenou kapacitu do 15 dětí na třídě. Prosíme proto o zvážení vaší situace a případně o nahlášení docházky emailem do čtvrtka 8.4.2021. Stále se o všem jedná a my vás budeme nadále informovat o situaci. Děkujeme za spolupráci a věříme, že s vaší pomocí to zvládneme!

Informace k zápisu do mateřské školy

6.4.2021

Zápis do mateřské školy Pohádka na školní rok 2021/2022 proběhne letos elektronicky bez účasti dětí. Pohádka má letos přibližně 40 volných míst, takže by měla přijmout všechny děti, které mají bydliště v HK a do června budou tříleté. Zákonný zástupce nejdříve dítě zaregistruje od 13.4. do 14.5.2021 do elektronického předzápisu, kde si vytiskne vyplněnou žádost. Podepsanou žádost potvrzenou od dětského lékaře spolu s kopií rodného listu, případně i žádost o individuální vzdělávání zašle do MŠ datovou schránkou - ruitdkk, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V krajním případě pokud rodič nemá možnost elektronického podpisu nebo vytištění přihlášky může se do MŠ dostavit osobně bez dítěte 13.5.2021 od 15 do 17 hodin nebo 14.5.2020 od 9 do 11 hodin. K tomu se však musí zaevidovat v rezervačním systému. Kritéria přijetí, seznam spádových ulic a další informace najdete před zápisem v Dokumentech školy. Děkujeme za pochopení složité situace a doporučujeme shlédnout naši Videopozvánku do Pohádky.

Zápis do ZŠ se blíží

31.3.2021

Připomínáme všem předškolákům /tj. dětem narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětem s odkladem z loňského roku/, že škola již volá! I Mandyska se těší na nové prvňáčky a obzvlášť na ty z Pohádky, které tak budeme mít na dohled! Zápis do prvních tříd bude probíhat elektronicky od 1. do 30.4.2021. Další informace se dozvíte na stránkách ZŠ Mandysova.

Informace k znovuotevření Pohádky

30.3.2021

Dle předběžných informací vlády a zřizovatele by se Pohádka mohla otevřít od 12.4.2021 ale pouze pro předškoláky do počtu 15 dětí na třídě. Modulová školka by zůstala dále uzavřena. Do té doby se však ještě nařízení může změnit. Děkujeme za pochopení a věříme, že se brzy dočkáme otevření pro všechny.

Informace k platbě školného za březen

30.3.2021

Protože byla Pohádka uzavřena celý měsíc březen, budou rodiče osvobozeni od platby školného za tento měsíc. Zaplacené školné se přiřadí k dalšímu měsíci.

Uzavření mateřských škol

21.3.2021

Uzavření mateřské školy Pohádka se prodlužuje, zatím nevíme do kdy. Děkujeme všem rodičům za pochopení i za zpětnou vazbu na distanční výuku od předškoláků i ostatních dětí. Těšíme se, až se zase všichni uvidíme.

Jak zvládat domácí izolaci?

11.3.2021

Posíláme odkaz přihlášení na bezplatný webinář Psychohygiena v době pandemie 23.3. od 17 do 18.30. Pokud chcete vědět, jak skloubit domácí výuku, home office, vedení domácnosti a čas na sebe, přihlaste se zde. Podrobnější informace najdete v emailu.

Chcete nahlédnout do ZŠ Mandysova?

11.3.2021

Máte doma předškoláka nebo jste zvědaví, jak to vypadá v naší základní škole? Využijte nabízenou virtuální prohlídku nebo se podívejte na prezentaci ZŠ Mandysova.

Budeme rádi, když své dítě zapíšete právě k nám!

Uzavření mateřských škol

27.2.2021

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření se s účinností od 27.2. do 21.3.2021 vláda omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Po tuto dobu bude i MŠ Pohádka pro děti uzavřena.

Všem dětem se po dobu uzavření odhlašuje stravné. Z technických a organizačních důvodů nebude k distanční výuce zajišťováno stravování.

Rodiče děti s povinným vzděláváním budou emailem informováni o formě distanční výuky.

Informace o ošetřovném najdete zde. Uzavření školky je dle zákona, takže školka neposkytuje žádné potvrzení.

Děkujeme za pochopení a těšíme se, až se zdraví opět všichni sejdeme!

Předběžné informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021-2022

15.2.2021

Zápis do MŠ v Hradci Králové na nový školní rok proběhne i v Pohádce 13.-14.5.2021 nejspíš opět elektronicky. Pro všechny zájemce jsme místo Dne otevřených dveří natočili Videopozvánka do Pohádky. Zde můžete nakouknout do naší MŠ a dozvědět se více o provozu školky. Další informace k zápisu najdete na našich stránkách v Dokumentech školy. Aktuální přihlášku, kritéria přijetí pro letošní rok, upravený seznam spádových ulic a informace k elektronickému předzápisu zveřejníme v dubnu, protože zde ještě může dojít ke změnám. Budeme se na vás těšit v Pohádce!

Karnevalový festival

12.2.2021

V letošním roce máme omezené možnosti akcí, a tak přemýšlíme, jak to dětem vynahradit. Pohádkový karneval si ale ujít nenecháme a dokonce si ho prodloužíme na celý týden! Od 22.2. do 26.2. to rozjedeme na Karnevalovém festivalu!

Každý den bude jiný a plný zábavy, tak se na to připravte! Bude to jízda!

22.2. Den v barvě třídy

23.2. Kloboukový den

24.2. Den brýlový

25.2. Pruhovaný den

26.2. Karneval v maskách

Pobyt v areálu školy jen po dobu nezbytně nutnou!

11.1.2021

Žádáme rodiče, aby po vyzvednutí dětí s nimi co nejdříve opustili areál školy a po obědě křikem nerušili při odpočinku zůstávající děti. Děkujeme za pochopení.

Sběr starého pečiva

11.1.2021

Protože jsme před Vánocemi nasbírali 4 velké krabice pečiva a paní se zvířátkama, která nám přivezla ukázat Živý Betlém, to velice ocenila, rádi bychom pomáhali i nadále. Prosíme tedy, kdo chce má zájem darovat staré suché pečivo, aby ho na konci měsíce /28. - 1./ donesl do školky, kde bude u vchodu připravena krabice. Zvířátka budou mít co jíst a my nemusíme nedojedené svačinky vyhazovat.

Sběr papíru

11.1.2021

Sběr papíru je až do odvolání opět přerušen!

Termíny sběru papíru

6.1.2021

V novém roce znovu zahajujeme sběr papíru v těchto termínech:

 • úterý 18.1.2021
 • úterý 16.2.2021
 • úterý 16.3.2021
 • úterý 13.4.2021
 • úterý 18.5.2021
 • úterý 22.6.2021

Pokud se chcete zbavit starého papíru a zároveň přispět školce trochou peněz na materiál, dovezte papír den předem nebo do 8 hodin určeného dne na parkoviště před jídelnou ZŠ. Paní učitelce na třídu odevzdejte téhož dne lísteček se jménem dítěte a počtem kilogramů papíru. Předem děkujeme.

Uzavření MŠ o vánočních prázdninách

10.12.2020

Mateřská škola Pohádka bude o vánočních prázdninách od 23.12 do 1.1.2021 uzavřena . Děkujeme za pochopení a přejeme všem pohodové Vánoce a v novém roce hlavně pevné zdraví a imunitu!

Pohádkové Čertoviny

20.11.2020

Bohužel letos nám situace nedovolila uskutečnit Bubákoviny, Barvení triček, ani Táto, mámo, pojď si hrát, ale ČERTOVINY BUDOU! Takže na 4.12.2020 připravte prosím dětem čertovské kostýmy, abychom se mohli pořádně vyřádit při čertovském dopoledni. A věříme, že dorazí i Mikuláš s malou nadílkou! Hurá!

Sbírka starého pečiva

20.11.2020

Před Vánocemi přijede do Pohádky Živý Betlém se zvířátky. Pokud nevíte, co s nespotřebovaným pečivem, můžete ho nakrájené a usušené přinést do 21.12. do školky a pomoci tak chovatelce zvířátek se starostí o jejich nakrmení. I my darujeme nedojedené svačinky zvířátkům. Předem děkujeme.

Pro zdraví dětí i personálu MŠ

20.11.2020

Mateřská škola Pohádka se v této nelehké době snaží dělat pro zdraví dětí i personálu něco navíc. Proto zakoupila na boj s viry, bakteriemi i plísněmi ionizátor, kterým bude pravidelně čistit ovzduší ve všech třídách.

Znovuotevření Pohádky

5.11.2020

Mateřská škola Pohádka se od pondělí 9.11. znovu otvírá pro pohádkové děti. Kdo by ještě zvažoval, ponechat si své dítě doma, prosíme o zprávu na email a o odhlášení obědů ve školní jídelně. I když ještě nebudeme v plné síle, těšíme se na vás!

Odložení sběru papíru

2.11.2020

Až do odvolání je pozastaven sběr papíru.

POZOR!!! - Prodloužení uzavření MŠ Pohádka z důvodu výskytu nákazy Covid 19.

29.10.2020

Milí rodiče, je nám líto, ale vzhledem k prokázané pozitivitě na Covid 19 u většiny zaměstnanců MŠ Pohádka, se termín znovuotevření posouvá na 9.11.2020.

Děkujeme za pochopení.

Možnost objednání školních triček a mikin

26.10.2020

Do 11.11.2020 nabízíme možnost objednání oblečení a dalšího zboží pro děti i dospělé s logem naší školy přes eschop kraloveskoly. Zboží po objednání a zaplacení bude doručeno do konce listopadu školky.

POZOR!!! - Informace o uzavření MŠ Pohádka z důvodu výskytu nákazy Covid 19.

25.10.2020

Vzhledem k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění Covid 19 nařizuje KHS v Hradci Králové uzavření MŠ Pohádka. Děti, kterých se týká karanténní opatření budou informováni emailem o dalším postupu. Plánované opatření by mělo trvat do 1.11.2020. Děkujeme za pochopení

Upozornění od zřizovatele

22.10.2020

Vzhledem k zhoršení epidemiologické situace, vydává zřizovatel doporučení všem rodičům, kteří v současné době pečují o sourozence doma, aby zvážili přerušení docházky i u dítěte v mateřské škole. Děkujeme těm, kteří již na doporučení učitelek si již své děti doma nechali.

Informace k odhlašování stravy

15.10.2020

Z důvodu uzavření školní jídelny prosíme odhlašovat obědy dětí na emailu - zedkova@mandyska.cz nebo ms.pohadka@mandyska.cz, případně přes systém - strava.cz. Telefon ŠJ je dočasně mimo provoz.

Termíny sběru papíru

2.9.2020

 • úterý 22.9.20
 • úterý 13.10.2020
 • úterý 10.11.2019
 • úterý 15.12.2019

Pokud se chcete zbavit starého papíru a zároveň přispět školce trochou peněz na materiál, dovezte papír den předem nebo do 8 hodin určeného dne na parkoviště před jídelnou ZŠ. Paní učitelce na třídu odevzdejte téhož dne lísteček se jménem dítěte a počtem kilogramů papíru. Předem děkujeme.

Pozvánka na schůzky rodičů

27.8.2020

Zveme jednoho zákonného zástupce bez dětí na schůzku rodičů, kde budou zveřejněny další informace k letošními školního roku -

8.9. od 16 hod schůzka pro rodiče u andílků

10.9. od 16 hod schůzka pro rodiče u skřítků

15.9. od 16 hod schůzka pro rodiče u hastrmánků

16.9. od 16 hod schůzka pro rodiče u čertíků

17.9. od 16 hod schůzka pro rodiče u šmoulíků

Těšíme se na účast všech zástupců.

Změna výše platby školného

27.8.2020

Usnesením Rady města Hradec Králové se úplata za předškolní vzdělávání zvyšuje na 600 Kč měsíčně. Děti rok před školní docházkou a děti s odkladem školní docházky školné i nadále neplatí.

Informace k provozu MŠ Pohádka v novém školním roce 2020/2021

27.8.2020

Zdravíme všechny pohádkové děti i rodiče v novém školním roce. Těšíme se na vás v úterý 1.9. bohužel však s omezeným režimem.

Dle rozhodnutí ředitele školy v souladu s hygienickými nařízeními a pokyny MŠMT se upravují až do odvolání podmínky vstupu a pobytu v MŠ následovně:

- do MŠ je povolen vstup dítěti pouze v doprovodu JEDNÉ DOSPĚLÉ osoby po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte

- cizí osoby mají VSTUP do MŠ povolen pouze s ROUŠKOU

- pohádkové DĚTI A PERSONÁL ROUŠKU NOSIT NEMUSÍ

- do MŠ se přijímá pouze dítě ZCELA ZDRAVÉ bez známek onemocnění

- v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.

Všechny informace naleznete v upraveném Školním řádu.

Rozloučení s předškoláky

22.6.2020

Potvrzujeme, že ROZLOUČENÍ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ v úterý 23.6.2020 od 17 hodin v dětském areálu na Správčickém rybníku se koná! Těšíme se na všechny!

Výsledky zápisu do MŠ Pohádka na prázdniny 2020

17.6.2020

K zápisu do Pohádky na letní prázdniny byly přijaty všechny děti z oblastních školek, které doručily přihlášku ve dnech zápisu. Informace ohledně plateb obdrží během týdne na udanou emailovou adresu. Prosíme včasnou platbu školného i stravného.

Co by měli umět předškoláci

10.6.2020

Život v Pohádce se pomaličku vrací do starých kolejí. Po dlouhé přestávce jsme se setkali s pohádkovými dětmi a začali je znovu připravovat na školu. Zjistili jsme však, že některé děti spoustu věcí zapomněly. Bude je stát spoustu úsilí vše dohonit, aby byly v září na školu dobře připraveny. My ve školce můžeme ještě něco zachránit, ale prosíme hlavně rodiče dětí, které jsou doma a do školky již nepřijdou, aby na tom také zapracovali. Podívejte se na Desatero předškoláka v Dokumentech školy a prověřte, zda váš předškolák zvládá, co by měl. Nejvíce nás trápí zhoršená výslovnost hlásek, které děti již uměly! Někteří zapomněli stříhat, držet správně tužku, jíst příborem, vázat smyčku, zdravit a poprosit, postarat se o své věci, rozeznat hlásku na začátku slova, vytleskat slabiky, vnímat pokyny a reagovat na ně, poradit si s problémem nebo nakreslit postavu se vším, co má mít. U menších dětí se vrátily problémy s oblékáním, držením lžíce, vyškrabáváním talíře nebo komunikace s kamarády i učitelkou. Dobrá zpráva je, že se našlo i pár dětí, které za tu dobu, co jsme je neviděli, dozrály a udělaly velký pokrok. Rodiče těchto dětí zaslouží pochvalu za nepromarněný čas i trpělivost! Ostatní prosíme o využití zbývajícího času k dohnání restů, aby v září všechny děti mohly odstartovat ze stejné pozice.

Rozloučení s předškoláky

10.6.2020

Zveme všechny předškoláky, jejich rodiče a sourozence, kteří u nás letos končí docházku, na ROZLOUČENÍ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ v úterý 23.6.2020 od 17 hodin v dětském areálu na Správčickém rybníku. Dlouho jsme zvažovali, jak se se všemi naposledy sejít, když nám to provoz školy neumožňuje a napadla nás tato varianta. Mimo našeho krátkého programu je zde možnost koupání, plážových her a atrakcí pro děti, které si platí rodiče /www.spravcickypisnik.cz/. Setkání bude probíhat za splnění hygienických podmínek a dle nařízení Ministerstva zdravotnictví, tak prosíme - vemte roušky s sebou a dodržujte rozestupy! Sledujte zprávy na webu, protože v případě špatného počasí bude termín posunut!

Informace k vracení přeplatků

1.6.2020

Rodiče nepředškoláků, kteří mají přeplatek na školném, prosíme o zaslání žádosti o vrácení přeplacené částky s číslem účtu na email ms.pohadka@mandyska.cz. Ve vyúčtování je březnové a květnové školné kráceno na 250 Kč a za duben 0 Kč. U dětí, které budou v docházce pokračovat bude z této částky odečten poplatek 2x 250 Kč za prázdniny. Rodiče, kteří od května do června školku nevyužijí, školné za tyto měsíce neplatí. Školné za prázdniny platí všichni, kteří budou v docházce pokračovat.

Kvůli vrácení přeplatků za stravné žádáme rodiče nepředškoláků nebo těch, co mají na stravném velký přeplatek, o zaslání druhé informace emailem s číslem účtu a zvolenou možností, zda chtějí přeplatek vrátit nebo převést do 1. třídy.

Emaily se žádostmi o vrácení zasílejte do 10.6.2020!.

Výsledky zápisu do MŠ Pohádka na školní rok 2020/2021

1.6.2020

K zápisu do Pohádky se dostavilo celkem 75 zájemců. Mateřská škola měla 40 volných míst. Na ně byly přijaty k celodenní docházce děti s těmito registračními čísly:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 68, 71, 72, 73, 74, 75.

Všem nepřijatým se omlouváme a žádáme je, aby si rozhodnutí vyzvedli 2.6.2020 od 16 do 17 hodin v Pohádce. Pokud neuspějí v jiné MŠ, mohou se ozvat v září, kdy budeme doplňovat uvolněná místa po dětech, které nenastoupí nebo se odstěhují.

Na rodiče všech přijatých dětí se těšíme na Informační schůzce ve středu 17.6.2020 od 16.00 v modré třídě. Účast zákonných zástupců /bez dětí/ NUTNÁ! Potvrdíte svůj nástup, dozvíte se podrobnější informace a vyplníte další tiskopisy potřebné k docházce do MŠ.

Předem děkujeme za účast!

Provoz o letních prázdninách - informace pro rodiče z cizích školek, kteří chtějí umístit dítě v termínu od 13. do 24.7.2020 do Pohádky

26.5.2020

Zájemce o umístění dítěte na prázdniny do Pohádky žádáme v termínu od 9. do 10.6. doručit do MŠ Pohádka vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí na prázdniny a přihlášku ke stravování - datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo do schránky školy. Prosíme o vyplnění emailové adresy, na kterou bude zasláno registrační číslo a další informace k platbám a provozu! Další informace a žádosti najdete v Dokumentech k zápisu na letní prázdniny 2020.

Provoz o letních prázdninách - informace pro pohádkové rodiče - DŮLEŽITÉ!!!

26.5.2020

Kvůli složité situaci a nesnadné osobní komunikaci, žádáme všechny pohádkové rodiče /i ty, kteří ukončují docházku dítěte nebo nemají zájem/ do 2.6. vyplnit DOTAZNÍK týkající se docházky o letních prázdninách 2020 do naší školky i náhradních školek v naší oblasti.

Zájemci o umístění pohádkového dítěte na prázdniny do náhradních školek musí dále v termínu od 9. do 10.6. doručit do příslušné MŠ vyplněnou a podepsanou žádost o vzdělávání a přihlášku ke stravování - datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo do schránky školy. Na udanou emailovou adresu bude zasláno registrační číslo a další informace k platbám a provozu! K přijetí do MŠ Štefcova vyplňte ještě přihlášku ke stravování z přílohy.

Na prázdninovou docházku pohádkových dětí do Pohádky stačí nahlášení dětí v DOTAZNÍKU.

Předem děkujeme, že nám pomůžete tuto komplikovanou situaci zvládnout. Další informace a žádosti najdete v Dokumentech k zápisu na letní prázdniny 2020.

Informace k zápisu do mateřské školy

11.5.2020

Děkujeme všem zájemcům o naši školku, kteří již k nám zaslali přihlášky! Ostatní tak mohou udělat ještě do pátku 15.5.2020 do 11 hodin. Rodiče, kteří nemají možnost elektronického podpisu nebo vytištění přihlášky se mohou do MŠ dostavit osobně bez dítěte 14.5.2020 od 15 do 17 hodin nebo 15.5.2020 od 9 do 11 hodin. K tomu se však musí zaevidovat v rezervačním systému. Nezaregistrovaní budou muset počkat na volný čas. Při příchodu prosíme o dodržování předepsaných rozestupů a nošení roušek. Kritéria, seznam spádových ulic, čestné prohlášení o očkování a další informace najdete v Dokumentech školy ve složce Zápis. Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost v této složité situaci!

Hřiště MŠ Pohádka

10.5.2020

Dle nařízení od zřizovatele se hřiště pro veřejnost tento školní rok již NEOTEVŘE!

Nové informace k otevření MŠ Pohádka

11.5.2020

Od 18.5.2020 se těšíme na nahlášené děti pracujících rodičů a protože jim chceme vyjít vstříc a protože předání bude zdlouhavé, otevíráme školku již od 6.30 do za přísných hygienických podmínek. Prosíme o trpělivost a dodržování 2m rozestupů při čekání v zástupech. Rodiče mají vstup do MŠ zakázán, zazvoní na třídu a dítě předají provozní pracovnici u vchodu. První den při nástupu do MŠ musí zákonný zástupce podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Dětem bude u vstupu měřena teplota a vpuštěny budou jen děti zdravé, bez kašle a rýmy a jiných příznaků nemoci. Dítě bude mít v baťůžku věci na převlečení do třídy, na ven, případně náhradní oblečení a pyžamo. Každé dítě bude mít podepsanou krabici papírových kapesníků a podepsanou roušku pro případnou potřebu. Komunikace mezi rodiči a učiteli bude probíhat písemnými vzkazy nebo telefonicky. Škola se uzavírá v 16 hodin. Při vyzvedávání dítěte ve školce se rodič po zazvonění nahlásí a vyčká před vchodem na přivedení dítěte. Při vyzvedávání dětí venku rodič vyčká za brankou nebo vyznačenou hranicí a musí dodržet bezpečnou vzdálenost od ostatních dětí, rodičů i personálu. Pro rodiče dětí, které zůstávají doma by mělo nadále platit placené OČR.

Ahojky ze školky 5

30.4.2020

Pro všechny, kterým se stýská po Pohádce nebo pro ty, kteří chtějí nakouknout, jak to u nás vypadá, jsme natočili poslední videopozdrav Ahojky ze školky tentokrát v čarodějnickém duchu. Děkujeme všem, co nás podporují zprávičkami a fotkami a těšíme se na další na emailu skolkapohadka@seznam.cz. Snad už to nebude dlouho trvat a uvidíme se naživo. Moc se na vás všechny těšíme!

Informace k zápisu do mateřské školy

20.4.2020

Zápis do mateřské školy Pohádka na školní rok 2020/2021 proběhne letos elektronicky bez účasti dětí. Pohádka má letos přibližně 50 volných míst, takže by měla přijmout všechny děti /i mimo spádové/, které mají bydliště v HK a do září budou tříleté. Zákonný zástupce nejdříve dítě zaregistruje od 2.5. do elektronického předzápisu, kde si vytiskne vyplněnou žádost. Podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování a případně i žádost o individuální vzdělávání zašle do MŠ datovou schránkou - ruitdkk, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V krajním případě pokud rodič nemá možnost elektronického podpisu nebo vytištění přihlášky může se do MŠ dostavit osobně bez dítěte 14.5.2020 od 15 do 17 hodin nebo 15.5.2020 od 9 do 11 hodin. K tomu se však musí zaevidovat v rezervačním systému. Kritéria, seznam spádových ulic, čestné prohlášení o očkování a další informace najdete v Dokumentech školy ve složce Zápis. Děkujeme za pochopení složité situace a věříme, že do Pohádky budete moci nahlédnout při opožděném Dni otevřených dveří alespoň v červnu.

Ahojky ze školky 4

17.4.2020

Připravili jsme pro vás už 4. pozdrav Ahojky ze školky o zvířátkách s nápady na vyrábění i s písničkou. Pište a fotky posílejte na email skolkapohadka@seznam.cz. Užívejte jaro a nezapomeňte na nás!

Ahojky ze školky 3

10.4.2020

Potřetí vás zdravíme z Pohádky bez pohádkových dětí tentokrát s velikonočním videopozdravem Ahojky ze školky. Opět se těšíme na vaše vzkazy, fotky a jarní nápady na emailu skolkapohadka@seznam.cz. Pěkné velikonoce a snad brzy na viděnou!

Ahojky ze školky 2

3.4.2020

Již podruhé vás zdravíme z Pohádky s naším videopozdravem Ahojky ze školky. Děkujeme všem, co se ozvali a poslali nám fotky, které již brzy uveřejníme. Na další zprávy a fotky se těšíme na emailu skolkapohadka@seznam.cz. Držte se a vydržte, bude líp!

Informace k zápisu do 1. tříd základní školy

18.4.2019

Zápis do základních škol pro děti, které do 31.8.2020 dovrší 6 let, proběhne v Hradci Králové tentokrát elektronicky přes odkaz na webových stránkách škol. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu se dostaví do ZŠ bez dítěte v pátek 17.4.2020 od 16 do 18 hodin nebo v sobotu 18.4.2020 od 9 do 11 hodin.

Ahojky ze školky

25.3.2020

Zdravíme z Pohádky všechny příznivce, kterým to je doma už dlouhé a pro pobavení posíláme odkaz na Youtube s naším amatérským pokusem o videopozdrav Ahojky ze školky. Své názory, fotky i nápady na další aktivity a videa nám můžete zaslat na email skolkapohadka@seznam.cz. Podle reakcí uvidíme, jestli tento pokus nebude poslední :)

Den otevřených dveří v MŠ Pohádka

28.1.2020

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří do Pohádky ve čtvrtek 19.3.2020 od 8 do 11 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin. Přijďte se podívat do pohádkového království! Uvítáme vás v novém modulovém i v původním pavilonu MŠ. V kanceláři MŠ budou pro vás připraveny aktuální přihlášky a podrobnější informace k zápisu na školní rok 2020/2021, který se bude konat 15. a 16.5.2020.

Uzavření MŠ Pohádka o letních prázdninách

27.1.2020

MŠ Pohádka bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7 do 10.7. a od 27.7. do 21.8.. Informace k zápisu do náhradních MŠ budou zveřejněny v červnu.

Zimní pohádkové akce

27.1.2020

- 13.2. od 16 hodin první Zápis nanečisto v ZŠ Mandysova pro předškoláky

- 14.2. náslech studentek UHK

- 21.2. Pohádkový karneval

- 26.2. Divadlo Drak hastrmánci

- 26.2. Medvídkova nemocnice

- 17.3. Mobilní planetárium v Pohádce

- 19.3. Den otevřených dveří

- 24.3. Zvířátka v Pohádce

- 31.3. Divadlo Drak čertíci a šmoulíci

Pozvánka na Bubákoviny

2.11.2019

Zveme všechny na 14. Bubákoviny konané v úterý 5.11.2019 v MŠ Pohádka. Tato večerní stezka odvahy v kostýmech a se světýlky pro děti s rodiči bude začínat od brány na hřiště u Sionu a povede k modulové školce, dále do lesíka a školou se bude vracet zpět na hřiště. Otevřená bude od 17.30 do 19 hodin. Na její zdolání a splnění úkolů stačí půl hodiny, nemusíte tedy být všichni na startu v 17.30, kdy bude největší fronta. Odměny na konci v krámku se dostanou na všechny. Opět uvítáme různé dobroty a speciality. Pitný režim zajistíme. Vydlabané dýně do soutěže o nejhezčího dýňáčka přijímáme do 4.11. Předem všem děkujeme za příspěvky a těšíme se na nezapomenutelný zážitek!